Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Porowate warstwy do zastosowań medycznych wytworzone w procesie wysokonapięciowego utleniania anodowego tytanu

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The porous layer for medical aplication made by a process of high-voltage anodic oxidation of titanium

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • tytan
  • utlenianie anodowe
  • elektrochemia
  • srebro
  • zwilżalność
EN
  • titanium
  • anodic oxidation
  • electrochemistry
  • silver
  • wettability
Liczba stron

140

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

inżynieria materiałowa

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1722

Katalog on-line

to201680854

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Piotr Lacki

Miejsce

Częstochowa, Polska

Data

10.02.2016

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Wojciech Simka

Miejsce

Gliwice, Polska

Data

26.01.2016

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

04.03.2016

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nuak technicznych w dyscyplinie: inżynieria materiałowa, w specjalności: inżynieria powierzchni biomateriałów