Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Jarosław Jakubowicz

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Inżynierii Materiałowej

E-mail

jaroslaw.jakubowicz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 37 81

ResearcherID

F-7836-2014

ORCID

0000-0001-6339-0796

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (42)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (8)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (2)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Raporty (1)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (5)

Recenzje rozpraw doktorskich (6)