Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Jarosław Jakubowicz

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Inżynierii Materiałowej

E-mail

jaroslaw.jakubowicz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 37 81

ORCID

0000-0001-6339-0796

ResearcherID

F-7836-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (43)

Rozdziały (8)

Książki (2)

Raporty (2)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (5)

Recenzje rozpraw doktorskich (6)

Promotorstwo prac dyplomowych (51)

Recenzje prac dyplomowych (121)

Wyniki (1)