Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Correctness of Highly-Available Eventually-Consistent Replicated Systems

Authors

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Poprawność wysoko dostępnych ostatecznie spójnych systemów zreplikowanych

Language

english

Keywords
EN
  • correctness
  • high-availability
  • eventual-consistency
  • fault-tolerance
  • mixed-consistency
PL
  • poprawność
  • wysoka dostępność
  • spójność ostateczna
  • odporność na awarie
  • spójność mieszana
Abstract

EN Global services that lie at the heart of today's Internet must remain operational at all times. To avoid downtimes caused by machine and network failures, highly available systems, such as NoSQL data stores, are utilized. Due to our increasing reliance on such systems, the study and verification of their correctness is of the utmost concern. In this dissertation, we approach the problem of correctness of highly available systems from the theoretical point of view. We study the consistency and progress guarantees achievable under various assumptions. In particular, we investigate mixed-consistency systems, in which weakly consistent highly available operations are mixed with strongly consistent but not highly available ones. We also closely examine the behaviour of highly available systems in the presence of specific types of failures.

PL Globalne usługi, które tkwią w sercu dzisiejszego internetu muszą nieprzerwanie pozostawać sprawne w każdych warunkach. By ograniczyć przestoje spowodowane awariami serwerów i sieci, stosuje się systemy wysoko dostępne, takie jak magazyny danych NoSQL. Z powodu naszego rosnącego uzależnienia od tych systemów badanie i weryfikacja ich poprawności stanowi problem najwyższego znaczenia. W tej rozprawie podchodzimy do problemu poprawności systemów wysoko dostępnych z teoretycznego punktu widzenia. Badamy gwarancje spójności i postępu osiągalne pod różnymi założeniami. W szczególności badamy systemy o spójności mieszanej, w których operacje słabo spójne wysoko dostępne mieszają się z operacjami silnie spójnymi, ale nie wysoko dostępnymi. Ponadto, dokładnie badamy zachowanie systemów wysoko dostępnych w obliczu konkretnych typów awarii.

Number of pages

128

OECD domain

computer sciences and computer science

Scientific discipline (Law 2.0)

information and communication technology

Signature of printed version

DrOIN 2180

On-line catalog

to2022500527

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Wojciech Golab

Place

Waterloo, Canada

Date

08.03.2022

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Petr Kuznetsov

Place

Paris, France

Date

04.03.2022

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

01.04.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.