Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Paweł Wojciechowski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

pawel.t.wojciechowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 30 21

ORCID

0000-0003-2008-278X

ResearcherID

F-8720-2014

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=txvUVQgAAAAJ&hl=pl&oi=sra

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (8)

Rozdziały (11)

Raporty (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (3)

Recenzje rozpraw doktorskich (2)

Promotorstwo prac dyplomowych (10)

Recenzje prac dyplomowych (63)