Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metoda analizy i oceny gotowości technicznej wojskowych statków powietrznych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN A method of analysis and assessment of the technical readiness of military aircraft

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • statek powietrzny
  • gotowość techniczna
  • stany eksploatacyjne
EN
  • aircraft
  • technical readiness
  • operational states
Liczba stron

186

Dziedzina wg OECD

inżynieria mechaniczna

Dyscyplina wg KBN

budowa i eksploatacja maszyn

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1983

Katalog on-line

to2020500383

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Stanisław Kachel

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

17.10.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Mirosław Kowalski

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

15.10.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

19.11.2019

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport