Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Analiza procesu wymiany ciepła uzyskiwanego ze spalania paliw stałych w warunkach nieruchomego złoża

Authors

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Analysis of heat transfer process obtained from solid fuel burning in fixed bed conditions

Language

polish

Keywords
PL
  • efektywność energetyczna
  • urządzenia energetyczne
  • przepływ ciepła
  • spalanie
  • modelowanie CFD
EN
  • energy efficiency
  • thermal devices
  • heat transfer
  • combustion
  • CFD modeling
Abstract

PL Tematyka pracy doktorskiej związana jest z analizą przepływu ciepła zachodzącego w instalacjach spalających paliwa stałe wewnątrz nieruchomego złoża. Badania przeprowadzono dla trzech wybranych instalacji ciepłowniczych, które reprezentują systemy wykorzystywane w sektorze przemysłowym oraz indywidualnym. Prace zorientowano na określenie charakteru przepływu ciepła w wybranych instalacjach ciepłowniczych, w zależności od ich rzeczywistego obciążenia cieplnego. Na tej podstawie przeanalizowano możliwości poprawy efektywności energetycznej tych instalacji. Przeprowadzona analiza pozwoliła określić wpływ charakteru przepływu spalin na zachodzące procesy przepływu ciepła. Przygotowano trzy modele CFD przepływu ciepła, korzystając do tego celu z oprogramowania Ansys Fluent. W trakcie badań wykazano wpływ zmieniającego się obciążenia cieplnego wymienników podczas ich eksploatacji na procesy przepływu ciepła. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyznaczono udział promieniowania i konwekcji w funkcji zmieniającego się obciążenia cieplnego dla analizowanych urządzeń energetycznych.

EN The topic of the dissertation was connected with an analysis of the influence of heat transfer phenomena, obtained during solid fuel burning in fixed bed conditions. Heat transfer phenomena were analyzed for three chosen thermal objects, which represented different types of installations used in industrial and domestic applications. Conducted research was oriented on the determination of the heat transfer phenomenon, that occurred in chosen thermal installations, depending on the real heat load. During the research, the possibility of thermal efficiency improvement of the mentioned installations was analyzed. Conducted analysis allowed to determine a character of exhaust gas flow for heat transfer processes. Three heat transfer CFD models were prepared by application of the Ansys Fluent software. Conducted work was oriented on the designation of the heat transfer phenomena and possibilities of thermal efficiency improvement in selected thermal installations. It allowed for determining radiation and convection participation in a heat transfer process as a function of the heat load of the analyzed thermal devices.

Number of pages

172

OECD domain

engineering and technical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

mechanical engineering

Signature of printed version

DrOIN 2186

On-line catalog

to2022998696

Comments

Publikacje wchodzące w skład rozprawy: 1. Judt W., Numerical and Experimental Analysis of Heat Transfer for Solid Fuels Combustion in Fixed Bed Conditions, Energies, vol. 13, is. 22, pp. 6141: 1-18, 2020, DOI: 10.3390/en13226141; 2. Judt W., Ciupek B., Urbaniak R., Numerical study of a heat transfer process in a low power heating boiler equipped with afterburning chamber, Energy, vol. 196, 2020, DOI: 10.1016/j.energy.2020.117093; 3. Judt W., Bartoszewicz J., Analysis of fluid flow and heat transfer phenomenon in a modular heat exchanger, Heat Transfer Engineering, vol. 42, is. 3-4, 2021 (published online in 2019), DOI: 10.1080/01457632.2019.1699291

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Magdalena Jaremkiewicz

Place

Kraków, Polska

Date

17.06.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Artur Maciąg

Place

Kielce, Polska

Date

07.06.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

12.09.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.