Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Lokalizacja nieszczelności w sieci wodociągowej poprzez analizę zmian ciśnienia w wybranych węzłach sieci

Autorzy

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The location of leaks in the water supply system by analyzing the pressure changes in the selected nodes

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • nieszczelność
  • sieć wodociągowa
  • węzły
  • zmiany ciśnienia
EN
  • leaks
  • water supply system
  • nodes
  • pressure changes
Liczba stron

115

Dziedzina wg OECD

inżynieria mechaniczna

Dyscyplina wg KBN

budowa i eksploatacja maszyn

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1719

Katalog on-line

to201580859

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Artur Maciąg

Miejsce

Kielce, Polska

Data

04.11.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Dawid Taler

Miejsce

Kraków, Polska

Data

30.11.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

21.12.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: mechanika płynów, eksploatacja instalacji rurociągowych