Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Andrzej Frąckowiak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Energetyki Cieplnej

E-mail

andrzej.frackowiak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 27 79

ORCID

0000-0003-3416-4735

ResearcherID

N-3910-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (27)

Rozdziały (19)

Książki (3)

Raporty (2)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (4)

Recenzje rozpraw doktorskich (3)

Promotorstwo prac dyplomowych (31)

Recenzje prac dyplomowych (53)

Wyniki (1)