Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Andrzej Frąckowiak

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Energetyki Cieplnej

E-mail

andrzej.frackowiak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 27 79

ResearcherID

N-3910-2014

ORCID

0000-0003-3416-4735

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (25)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (19)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (3)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Raporty (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (4)

Recenzje rozpraw doktorskich (3)