Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Właściwości ekstrakcyjne hydrofobowych N'-alkoksypirydynokarboksyimidoamidów względem jonów wybranych metali

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Extraction properties of hydrophobic N'-alkoxypyridinecarboximidamides towards selected metals ions

Language

polish

Keywords
PL
  • synteza
  • pochodne pirydyny
  • ekstrahenty organiczne
  • ekstrakcja rozpuszczalnikowa
EN
  • synthesis
  • pyridine derivatives
  • organic extractants
  • solvent extraction
Abstract

PL W pracy zawarto wyniki badań dotyczące zastosowania N'-alkilooksypirydynokarboksyimidoamidów jako ekstrahentów jonów Zn(II), Cu(II), Cu(I), Fe(III) oraz Fe(II) z kwaśnych, chlorkowych oraz chlorkowo-azotanowych roztworów wodnych. Charakterystyka właściwości ekstrakcyjnych otrzymanych związków obejmowała: wyznaczenie czasu niezbędnego do osiągnięcia stanu równowagi ekstrakcji, ustalenie wpływu budowy i stężenia ekstrahenta, ustalenie wpływu stężenia jonów chlorkowych i HCl na wydajność ekstrakcji. Wyznaczono pojemność ekstrakcyjna związków, określono skład powstających kompleksów metal-ekstrahent oraz zaproponowano mechanizm ekstrakcji. Opracowano również sposób regeneracji fazy organicznej. W pracy uwzględniono badania nad selektywnością N'-alkilooksypirydynokarboksyimidoamidów wobec jonów Zn(II) i Cu(II) z roztworów zawierających Fe(III). Wykazano wysoki potencjał ekstrakcyjny otrzymanego w ramach badań N'-(2-etyloheksylooksy)-pirydyno-4- karboksyimidoamidu względem Zn(II) w alternatywnych do klasycznej ekstrakcji rozpuszczalnikowej metodach usuwania jonów metali.

EN The dissertation presents research results on the application of N'-alkyloxypyridinecarboximidamides as Zn(II), Cu(II), Cu(I), Fe(III) and Fe(II) ions extractants from acidic chloride and chloride-nitrate aqueous solutions. In order to characterize extraction properties, basic studies was carried out to determinate: time necessary to achieve the equilibrium state of extraction, influence of chloride and HCl concentration, as well as structure and concentration of extractant on efficiency of experiment. The characterization of tested compounds also included determination of their extraction capacity, composition of formed metal-extractant complexes and proposing extraction mechanism. The re-extraction of metal-extractant complexes was studied. The dissertation presented studies on N'-alkyloxypyridinecarboximidamides selectivity and metal ions separation from polymetallic solutions containing a mixture of Zn (II) and Fe (III) or Cu(II) and Fe(III) ions. The work also demonstrated a high extraction potential of N'-(2-ethylhexyloxy)-pyridine-4-carboximidamide as an alternative to classical solvent extraction methods of metal ion removal.

Number of pages

201

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

chemical sciences

Signature of printed version

DrOIN 2201

On-line catalog

to2023998702

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

library

First review

Jerzy Gęga

Place

Częstochowa, Polska

Date

31.08.2022

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

library

Second review

Zbigniew Hubicki

Place

Lublin, Polska

Date

21.02.2022

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

library

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

11.10.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: nauki chemiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.