Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Opracowanie metod wytwarzania elektrod z nanomateriałów węglowych technikami Langmuira-Schaefera i ich charakteryzacja

Authors

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Development of methods for fabricating electrodes from carbon nanomaterials by Langmuir-Schaefer techniques and their characterization

Language

polish

Keywords
PL
  • nanorurki węglowe
  • grafen
  • nanomateriały węglowe
  • interfejs woda-powietrze
  • warstwy Langmuira
EN
  • carbon nanotubes
  • graphene
  • carbon nanomaterials
  • air-water interface
  • Langmuir films
Abstract

PL Prezentowana rozprawa doktorska opisuje wyniki prac badawczych nad warstwami nanomateriałów węglowych wytworzonymi metodami Langmuira. Badania miały na celu określenie wpływu procesu przygotowania zawiesiny, rozmiarów nanomateriałów węglowych oraz obecności barwnika na właściwości elektryczne i optyczne warstw, jak również pokazanie możliwości zastosowania wybranych warstw do poprawy parametrów pracy ogniw litowo-jonowych.

EN The presented doctoral dissertation describes the results of a research on the layers of carbon nanomaterials obtained using Langmuir methods. The aim of the research was to determine the influence of the process of preparing a suspension and/or the size of carbon nanomaterials and of the presence of a dye on the electrical and optical properties of the layers, as well as to show the possibility of using selected layers to improve the operating parameters of lithium-ion cells.

Number of pages

110

OECD domain

materials engineering

Scientific discipline (Law 2.0)

materials engineering

Signature of printed version

DrOIN 2227

On-line catalog

to2023998698

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jarosław Jung

Place

Łódź, Polska

Date

12.09.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jarosław Myśliwiec

Place

Wrocław, Polska

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

22.11.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria materiałowa

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.