Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Organizational unit

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej
Engineering and technology
Materials engineering


Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej prowadzi badania w szerokim zakresie tematyki materiałowej związanej z jej projektowaniem, wytwarzaniem i charakteryzacją, jak również symulacją zjawisk oraz procesów.

W skład Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej wchodzą następujące Instytuty:
– Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej
– Instytut Fizyki
– Instytut Inżynierii Materiałowej.

Obszary tematyki badawczej:
– Metody syntezy materiałów i wytwarzania spieków metodami metalurgii proszkowej
– Wytwarzanie powłok metodami natryskowymi, warstw stopowanych samosmarujących metodami laserowymi
– Technologie borowania dyfuzyjnego, laserowego i hybrydowego
– Technologie modyfikacji powierzchniowej - Elektrochemiczne osadzanie z roztworu - HA, Ag, Hydrotermalne osadzanie z roztworu – HA, Utlenianie anodowe powierzchni, Obróbka cieplno-chemiczna
– Symulacje komputerowe: struktur elektronowych powierzchni tradycyjnych i topologicznych materiałów półprzewodnikowych metodami DFT, właściwości mechanicznych i tribologicznych materiałów w skali nanometrowej oraz pojedynczych molekuł metodami mechaniki i dynamiki molekularnej
– Nanomateriały węglowe, stopy oraz kompozyty funkcjonalne biomateriały, materiały wodorochłonne, multiferroiki, warstwy samosmarujące, cienkowarstwowe struktury diamentowe CVD, cienkowarstwowe struktury organiczne/diody OLED, materiały biologiczne/biomateriały do zastosowań w medycynie, nanostruktury organiczne i nieorganiczne
– Układy molekularne dla potencjalnych zastosowań w fotomedycynie (właściwości stanów singletowych/ trypletowych, mechanizmy odziaływania z układami biologicznymi, właściwości fotouczulajace), fotowoltaice (właściwości donorowo-akceptorowe materiałów organicznych), układy biomolekularne (właściwości karotenoidów i ich związków z flawonoidami w celu określania efektów synergicznych)
– Projektowanie i wytwarzanie metamateriałów elektromagnetycznych dla zakresu mikrofalowego, terahercowego (daleka podczerwień) i optycznego (średnia i bliska podczerwień oraz zakres widzialny) oraz badanie ich właściwości absorpcyjnych
– Badań swobodnych atomów metodą spektroskopii laserowej w strumieniu atomowym, precyzyjne pomiary poziomów elektronowych atomów z wykorzystaniem metody podwójnego rezonansu optyczno-mikrofalowego w strumieniu atomowym, Spektroskopia klasyczna spektroskopia laserowa atomów i jonów w katodzie wnękowej.
– Kwantowe kodowanie informacji w modach światła laserowego.

Źródło: Politechnika Poznańska. (2023). Badania i Rozwój, Raport 2022. https://online.fliphtml5.com/hozew/qrvu/#p=64


Strona Wydziału: https://phys.put.poznan.pl/
E-mail: office_dtpf@put.poznan.pl


Articles  |  Chapters  |  Books  |  Reports  |  Dissertations  |  Theses  |  IP outcomes

Articles (428)

Chapters (45)

Books (1)

Dissertations (23)

Theses (364)

IP outcomes (13)

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.