Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Radio resource management for C-V2X communication systems

Authors

[ 1 ] Instytut Radiokomunikacji, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Radiokomunikacji, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Radiokomunikacji, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Zarządzanie zasobami radiowymi w systemach komunikacji C-V2X

Language

english

Keywords
EN
  • radio resouorce management
  • vehicular-to-vehicular communications
  • wireless systems
PL
  • zarządzanie zasobami radiowymi
  • komunikacja między pojazdami
  • systemy bezprzewodowe
Abstract

EN Allocation and resource scheduling in V2X technologies are considered in the dissertation. Research results are presented for two C-V2X transmission modes: centralized and decentralized ones for two radio access technologies: LTE and 5G NR. New algorithms for scheduling resources have been proposed to improve their management in the decentralized mode. The next challenge is the problem of high network load when the resources are limited and autonomous resource allocation is applied. The algorithm has been proposed that fits the modulation and coding scheme to change the current number of served terminals The task of the next algorithm is to reduce the problem of overload control in autonomous resource allocation. The algorithm is based on the level of channel load and can decide upon the next transmission parameters. New techniques of spectrum partitioning have been proposed to avoid overlapping areas of direct transmission of broadcast messages. New radio resource scheduling managed by the centrally controlled cellular infrastructure has been proposed that minimizes latency of resource allocation in 5G NR V2X.

PL W dysertacji rozważane są alokacja i planowanie zasobów w technologiach V2X. Przedstawiono wyniki badań dwóch trybów transmisji C-V2X dla scentralizowanej i zdecentralizowanej alokacji zasobów dla dwóch technologii dostępu radiowego: LTE oraz 5G NR (New Radio). Zaproponowano nowe algorytmy szeregowania zasobów, aby poprawić zarządzanie ich alokacją w trybie zdecentralizowanym. Kolejnym wyzwaniem jest problem dużego obciążenia sieci, przy ograniczonych zasobach, gdy jest zastosowana zasada autonomicznej ich alokacji. Zaproponowano algorytm, który działa przez dopasowanie schematu modulacji i kodowania kanałowego, aby zmienić liczbę aktualnie obsługiwanych terminali. Kolejny algorytm ma za zadanie redukcję problemu sterowania przeciążeniem w autonomicznej alokacji zasobów. Algorytm ten bazuje na stopniu zajętości kanału i może zadecydować o wartościach parametrów dla kolejnych transmisji. Zaproponowano także nowe techniki podziału widma, aby uniknąć nakładania się obszarów pokrycia w transmisji bezpośredniej wiadomości rozsiewczych wysyłanych przez pojazdy. Zaproponowano nowe szeregowanie zasobów radiowych zarządzane przez centralnie sterowaną infrastrukturę komórkową redukujące opóźnienie w alokacji zasobów w systemie 5G NR V2X.

Number of pages

190

OECD domain

engineering and technical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

information and communication technology

Signature of printed version

DrOIN 2255

On-line catalog

to2023998761

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Katarzyna Kosek-Szott

Date

26.01.2023

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jordi Mongay Batalla

Place

Warsaw, Poland

Date

02.01.2023

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Jacek Stefański

Place

Gdańsk, Poland

Date

31.01.2023

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation before defense

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

28.03.2023

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.