Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Wpływ materiałów nieorganicznych o różnych gęstościach na obrazowanie medyczne oraz poprawność obliczeń rozkładów dawki w procesie radioterapii

Authors

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

Reviewers

Title variant

EN The influence of inorganic materials with different densities on medical imaging and the correctness of calculations of dose distributions in the process of radiotherapy

Language

polish

Keywords
PL
  • radioterapia
  • tomografia komputerowa
  • pomiary dawek
  • algorytmy obliczeniowe
EN
  • radiotherapy
  • computed tomography
  • dose measurement
  • calculation algorithms
Abstract

PL Prezentowana rozprawa doktorska stanowi cykl artykułów naukowych, w których analizowano wpływ materiałów nieorganicznych o różnych gęstościach na obrazowanie medyczne oraz poprawność obliczeń rozkładów dawki w procesie radioterapii. Analizowany problem wynika przede wszystkim ze zwiększającej się liczby pacjentów posiadających metalowe elementy w swoim ciele, które znacznie wpływają na proces leczenia radioterapeutycznego. Obecność metalowych elementów ze względu na ich dużą gęstość zaburza obraz tomografii komputerowej pacjenta, który jest niezbędny w celu określenia obszaru napromienianego oraz narządów krytycznych. Ze względu na bardzo dużą absorpcję promieniowania jonizującego oraz dodatkowe rozproszenie w obrazie tomografii komputerowej pojawiają się zaburzenia nazywane artefaktami. Pojawiające się artefakty od metalowych elementów w skrajnych sytuacjach uniemożliwiają nie tylko zdefiniowanie zmiany nowotworowej, ale także wpływają na rozkłady liczonych dawek. Wpływa to na możliwość pojawienia się niedokładności zarówno anatomicznych jak i dozymetrycznych podczas realizacji planu leczenia na aparacie terapeutycznym.

EN The presented doctoral dissertation is a series of scientific articles in which the impact of inorganic materials of various densities on medical imaging and the correctness of calculations of dose distributions in the process of radiotherapy were analyzed. The analyzed problem appears primarily from the increasing number of patients with metal elements in their bodies, which significantly affect the process of radiotherapeutic treatment. The presence of metal elements, due to their high density, disturbs the image of the patient's computed tomography, which is necessary to determine the irradiated area and critical organs. Due to the very high absorption of ionizing radiation and additional scattering, disturbances called artifacts appear in the computed tomography image. Appearing artifacts from metal elements in extreme situations make it impossible to define a shape and localization of tumor and also affect the distribution of calculated doses. This affects anatomical and dosimetric inaccuracies during the realization of the treatment plan on the therapeutic machine.

Number of pages

48

OECD domain

engineering and technical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

materials engineering

Signature of printed version

DrOIN 2244

On-line catalog

to2023998758

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Armand Cholewka

Place

Katowice, Polska

Date

20.02.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Krzysztof Ślosarek

Place

Gliwice, Polska

Date

13.03.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

18.05.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria materiałowa

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.