Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Analiza niskorozdzielczych widm mas związków metaloorganicznych metodami chemometrycznymi

Autorzy

Promotor

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Analysis of low resolution mass spectra of organometallic compounds by means of chemometric methods

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • chemometria
  • widma mas
  • klasyfikacja
  • związki metaloorganiczne
EN
  • chemometrics
  • mass spectra
  • classyfication
  • metaloorganics
Liczba stron

123

Dziedzina wg OECD

nauki chemiczne

Dyscyplina wg KBN

technologia chemiczna

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1716

Katalog on-line

to201680904

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Wojciech Kujawski

Miejsce

Toruń, Polska

Data

30.10.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Stefan Lis

Miejsce

Poznań, Polska

Data

31.10.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

01.12.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: chemia, w specjalności: chemia nieorganiczna