Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

The role of biological water in biomimetic cell membrane dynamics and molecular interactions

Authors

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ SzD ] doctoral school student

Promoter

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Wpływ wody biologicznej na dynamikę biomimetycznych błon komórkowych i interakcje molekularne

Language

english

Keywords
EN
  • lipid membranes
  • lipid diffusion
  • lipid-water interactions
  • lipid-ion interactions
  • fluorescence microscopy
PL
  • błony lipidowe
  • dyfuzja lipidów
  • interakcje lipid-woda
  • interakcje lipid-jony
  • mikroskopia fluorescencyjna
Abstract

EN This doctoral dissertation presents the molecular-level details of the interplay between the hydration layer of membrane lipids and their dynamical properties in the membrane. The thesis is based on three, original, peer-reviewed research articles and one chapter showcasing a draft manuscript to be published in the nearest future. Doctoral dissertation is supplemented with an extensive discussion on the theoretical background of the performed scientific investigations. The studies presented in this thesis shine light on the importance of the hydration layer around the lipid headgroups and lipid-water-ion interactions in defining the lateral diffusion of lipids in biomimetic membranes and provide new insights into the molecular interactions during lipid de/rehydration processes. The research possesses important implications in the fields of membrane biology, biophysics and physical chemistry.

PL Niniejsza rozprawa doktorska przedstawia molekularne mechanizmy wzajemnego oddziaływania pomiędzy warstwą hydratacyjną lipidów błonowych a ich dynamicznymi właściwościami w błonie. Rozprawa opiera się na trzech oryginalnych, recenzowanych artykułach naukowych i jednym rozdziale przedstawiającym projekt manuskryptu, który zostanie opublikowany w najbliższej przyszłości. Praca uzupełniona została o obszerną dyskusję na temat teoretycznych podstaw przeprowadzonych badań naukowych. Reasumując, badania przedstawione w niniejszej rozprawie rzucają światło na znaczenie warstwy hydratacyjnej wokół główek lipidów i interakcji lipid-woda-jon w definiowaniu lateralnej dyfuzji lipidów w biomimetycznych błonach oraz zapewniają nowe spojrzenie na interakcje molekularne podczas procesów odwadniania/nawadniania błon lipidowych. Badania te mają zatem istotne implikacje w dziedzinie biologii błon, biofizyki i chemii fizycznej.

Number of pages

168

Scientific discipline (Law 2.0)

materials engineering

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Aleksander Czogalla

Place

Wrocław, Poland

Date

20.07.2023

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Rafał Luchowski

Place

Lublin, Poland

Date

30.06.2023

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Piotr Setny

Place

Warszawa, Polska

Date

09.07.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation before defense

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

07.09.2023

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.