Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Modelowanie i symulowanie systemów wieloagentowych opisujących procesy w hipotezie Świata RNA

Authors

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Language

polish

Keywords
PL
  • świat RNA
  • pochodzenie życia
  • systemy wielo-agentowe
  • równania różniczkowe
  • symulacje komputerowe
EN
  • RNA World
  • origin of life
  • multi-agent systems
  • differential equations
  • computer simulations
Abstract

PL Problem początków życia na Ziemi stanowi jedno z najbardziej interesujących zagadnień w nauce. Do dziś pozostaje tajemnicą, w jaki sposób z materii nieożywionej powstały byty tak złożone jak komórki. Jedną z większych przeszkód w tej dziedzinie jest brak danych paleontologicznych z tego okresu, co oznacza, że wszystkie teorie muszą bazować na współczesnych eksperymentach laboratoryjnych i analizach teoretycznych. Celem tej pracy jest skupienie się na tych drugich i zbadanie różnych metod, opartych głównie o symulacje komputerowe, które mogą być pomóc w rozwiązaniu problemu. W rozprawie przedyskutowano kilka wybranych modeli, każdy z własnym zestawem założeń i praw rządzących jego ewolucją. Wszystkie zostały również zanalizowane matematycznie za pomocą równań różniczkowych i innych, podobnych metod.

EN The origin of life on Earth is one of the most interesting problems in science. To this day it remains a mystery how from inorganic matter something as complex as cells could have emerged. One of the biggest obstacles is the lack of paleontological data from the period, which means all the theories have to be based on modern day wet experiments and theoretical analysis. The goal of this thesis is to focus on the latter and explore various methods, based on mainly on computer simulations, which can be used to tackle the problem. Several different models are discussed, each with its own set of assumptions and laws governing its evolution. All of them were also analysed mathematically using differential equations and similar methods.

Number of pages

124

Scientific discipline (Law 2.0)

information and communication technology

Signature of printed version

DrOIN 2291

On-line catalog

to2023998820

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Stanisław Gawiejnowicz

Place

Poznań, Polska

Date

06.09.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Katarzyna Pachulska-Wieczorek

Place

Poznań, Polska

Date

31.08.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Franciszek Seredyński

Place

Warszawa, Polska

Date

14.09.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

23.10.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.