Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

jacek.blazewicz@put.poznan.pl

Telefon

61 879 07 90

ORCID

0000-0001-8326-1094

ResearcherID

L-5597-2014

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=ELdo_vcAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (72)

Rozdziały (8)

Książki (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (25)

Recenzje rozpraw doktorskich (10)

Promotorstwo prac dyplomowych (26)

Recenzje prac dyplomowych (16)