Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz

PBN ID

1494146

ResearcherID

L-5597-2014

ORCID

0000-0001-8326-1094

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=ELdo_vcAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (66)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (8)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS