Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz

Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

jacek.blazewicz@put.poznan.pl

Telefon

61 879 07 90

ResearcherID

L-5597-2014

ORCID

0000-0001-8326-1094

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=ELdo_vcAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (70)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (8)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (1)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (25)

Recenzje rozpraw doktorskich (10)