Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Właściwości optyczne i elektryczne cienkich warstw organicznych i nieorganicznych wykorzystywanych w strukturach OLED i PV

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
Liczba stron

135

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2043

Katalog on-line

to2018998130

Uwagi

Przewód doktorski na starych zasadach

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do pełnego tekstu

archiwum

Pierwsza recenzja

Beata Derkowska-Zielińska

Miejsce

Toruń, Polska

Data

17.04.2019

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Druga recenzja

Tomasz Runka

Miejsce

Poznań, Polska

Data

17.05.2019

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

20.09.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria materiałowa