Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Przyrostowe uczenie reguł oraz wykorzystanie detekcji zmian w blokowych klasyfikatorach złożonych do przetwarzania danych strumieniowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Incremental rule learning and usage of change detection in block-based ensembles of classifiers for data streams

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • strumienie danych
  • uczenie nadzorowane
  • klasyfikator złożony
  • detektor zmian
  • reguły decyzyjne
EN
  • data streams
  • supervised learning
  • ensemble of classifiers
  • drift detection
  • rule learning
Liczba stron

142

Dziedzina wg OECD

nauki o komputerach i informatyka

Dyscyplina wg KBN

informatyka

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1714

Katalog on-line

to201680910

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Dominik Ślęzak

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

15.05.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Michał Woźniak

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

12.02.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

24.11.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: informatyka, w specjalności: uczenie maszynowe