Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Jerzy Stefanowski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

jerzy.stefanowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 29 33

ORCID

0000-0002-4949-8271

ResearcherID

L-9359-2014

Google Scholar

id96GvIAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (21)

Rozdziały (30)

Książki (3)

Raporty (3)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (5)

Recenzje rozpraw doktorskich (5)

Promotorstwo prac dyplomowych (28)

Recenzje prac dyplomowych (37)