Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Mieszanie nieustalone gaz-ciecz w mieszalniku z mieszadłem o wygiętych łopatkach

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Unsteady gas-liquid mixing in a vessel with curved blade impeller

Language

polish

Keywords
PL
  • mieszanie nieustalone
  • układy gaz-ciecz
  • wymiana masy
  • koalescencja
  • stopień zatrzymania gazu
EN
  • unsteady mixing
  • gas-liquid systems
  • mass transfer
  • coalescence
  • gas hold-up
Abstract

PL Celem pracy była analiza mieszania nieustalonego układów dwufazowych gaz-ciecz w mieszalniku bez przegród z pojedynczym mieszadłem o zakrzywionych łopatkach RT-6, BT-6, CD-6, Scaba 6SRGT i Maxflo W. Na podstawie wyników badań stwierdzono występowanie zakresu jednostkowej mocy mieszania, w których dla mieszania nieustalonego uzyskuje się wyższe wartości stopnia zatrzymania gazu w porównaniu do mieszania ustalonego. Zaobserwowano również zakresy przewagi objętościowego współczynnika wnikania masy, które zwiększają się wraz ze wzrostem stężenia soli. W badanym zakresie stężeń NaCl mieszanie nieustalone wykazuje silniejszy wpływ na uzyskiwane wartości kLa dla mieszadła Maxflo W niż dla mieszadeł turbinowych. Wykazano, że mieszanie nieustalone pozwala na uzyskiwanie odpowiedniej intensywności wymiany masy przy dużo niższych nakładach energetycznych w porównaniu do mieszania ustalonego oraz zaproponowano równania korelacyjne pozwalające na wyznaczenie wartości objętościowego współczynnika wnikania masy oraz stopnia zatrzymania gazu podczas mieszania ustalonego i nieustalonego.

EN The aim of the work was to analyze the unsteady mixing of two-phase gas-liquid systems in an unbaffled agitated vessel with a single RT-6, BT-6, CD-6, Scaba 6SRGT or Maxflo W impeller. Specific power input ranges were observed where unsteady mixing results in higher gas hold-up ratios. Dominance ranges for the volumetric mass transfer coefficient are also observed, which increase with increasing NaCl concentration. In the tested range of NaCl concentrations, the unsteady mixing has a stronger effect on the obtained kLa values for the Maxflo W impeller than for turbine impellers. It has been shown that the unsteady mixing allows to obtain the appropriate mass transfer intensity with much lower energy inputs compared to the steady mixing. Correlation equations allowing to determine the volumetric mass transfer coefficient and the gas hold-up during steady and unsteady mixing were proposed.

Number of pages

205

Scientific discipline (Law 2.0)

chemical sciences

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Magdalena Cudak

Place

Szczecin, Polska

Date

29.08.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Krystian Czernek

Place

Opole, Polska

Date

10.08.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Jacek Stelmach

Place

Łódź, Polska

Date

28.11.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

08.12.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.