Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Computer-aided decision support methods resistant to imperfections of learning data

Authors

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Nowe komputerowe metody wspomagania decyzji odporne na nie-doskonałości danych uczących

Language

english

Keywords
EN
  • multicriteria decision aiding
  • imperfect data
PL
  • wielokryterialne wspomaganie decyzji
  • niedoskonałe dane
Abstract

EN Due to the rapid increase in data availability, computer-based decision support systems are becoming more common. Unfortunately, together with their popularity, some improper usages arise. Imperfect learning data is one of the main reasons behind this problem. Those imperfections might originate from low-quality data, measurement errors, and human errors, such as a lack of knowledge about which method and how it should be used. Classical algorithms are not designed to work with such data. This thesis addressed this problem by introducing new algorithms robust to imperfect learning data. The novel methods handled problems related to incomplete preference information expressed as example decisions. New methods for robust weight calculations and group decision-making were proposed as well. Additionally, new architectures were designed to use neural networks in robust decision-making. Finally, a system recommending an adequate procedure for a given problem was introduced.

PL Ze względu na szybki wzrost dostępności danych, komputerowe systemy wspomagania decyzji stają się coraz bardziej powszechne. Niestety pojawiają się również niewłaściwe zastosowania. Jedną z głównych przyczyn są niedoskonałe dane uczące. Niedoskonałości te mogą wynikać z niskiej jakości danych, błędów pomiarowych i błędów ludzkich, takich jak brak wiedzy o tym, która metoda i w jaki sposób powinna być używana. Klasyczne algorytmy nie są zaprojektowane do pracy z takimi danymi. W tej rozprawie zaadresowano te problemy, wprowadzając nowe algorytmy odporne na niedoskonałe dane. Nowe metody zastosowano do problemów z niekompletnymi danymi o preferencjach wyrażonymi jako przykładowe decyzje. Zaproponowano również nowe metody obliczania wag i grupowego podejmowania decyzji. Dodatkowo, zaprojektowano nowe architektury do wykorzystania sieci neuronowych. Wreszcie, wprowadzono system rekomendujący odpowiednią procedurę dla danego problemu.

Number of pages

278

Scientific discipline (Law 2.0)

information and communication technology

Signature of printed version

DrOIN 2350

On-line catalog

to2024015197

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Bogumił Kamiński

Date

05.02.2024

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Konrad Kułakowski

Date

27.03.2024

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Jarosław Wątróbski

Date

09.02.2024

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

13.05.2024

Unit granting title

Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.