Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Miłosz Kadziński

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

milosz.kadzinski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 30 22

ORCID

0000-0003-1806-3715

ResearcherID

L-8304-2014

Google Scholar

1pNY3kgAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (56)

Rozdziały (8)

Raporty (6)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (2)

Promotorstwo prac dyplomowych (41)

Recenzje prac dyplomowych (14)