Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Miłosz Kadziński

Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

milosz.kadzinski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 30 22

ResearcherID

L-8304-2014

ORCID

0000-0003-1806-3715

Google Scholar

1pNY3kgAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (48)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (7)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Raporty (4)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (2)