Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Kształtowanie zabudowy mieszkaniowej w celu optymalizacji pozyskiwania energii słonecznej

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Built housing development in order to optimise solar energy acquisition

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • energia słoneczna
  • zacienianie
  • modelowanie
  • tkanka urbanistyczna
  • EcoTect
EN
  • solar energy
  • shading
  • modeling
  • urban morfology
  • EcoTect
Liczba stron

512

Dziedzina wg OECD

inżynieria lądowa

Dyscyplina wg KBN

architektura i urbanistyka

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1732

Katalog on-line

to201680900

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Bogusław Szuba

Miejsce

Opole, Polska

Data

25.08.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Bartosz Czarnecki

Miejsce

Białystok, Polska

Data

21.09.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

27.10.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: architektura i urbanistyka, w specjalności: urbanistyka