Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Scalable dimensionality reduction methods for recommender systems

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

PL Skalowalne metody redukcji wymiarowości dla systemów rekomendacyjnych

Język

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Collaborative Filtering
  • Dimensionality Reduction
  • Machine Learning
  • Random Indexing
  • Statistical Relational Learning
PL
  • Filtrowanie Kolaboratywne
  • Redukcja Wymiarowości
  • Uczenie Maszynowe
  • Indeksowanie Losowe
  • Statystyczne Uczenie Relacyjne
Liczba stron

137

Dziedzina wg OECD

nauki o komputerach i informatyka

Dyscyplina wg KBN

informatyka

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1726

Katalog on-line

to201680913

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Jacek Koronacki

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

24.06.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Yannis Manolopoulos

Miejsce

Saloniki, Grecja

Data

19.05.2015

Język

angielski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

26.10.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: informatyka, w specjalności: systemy rekomendacyjne