Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Andrzej Szwabe

Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

andrzej.szwabe@put.poznan.pl

Telefon

61 665 39 58

ResearcherID

M-8615-2014

ORCID

0000-0002-7121-3463

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=eOwIxDUAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (8)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (15)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)