Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Możliwość obiektywizacji oznaczania stopnia plastyczności na przykładzie glin lodowcowych występujących na terenie Poznania i okolic

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The Possibility of Objectivization of Liquidity Index Determination Based on Glacial Clays Occurring in Poznań and its Surrounding Area

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • gliny lodowcowe
  • stopień plastyczności
  • granica płynności
  • granica plastyczności
  • penetrometr stożkowy
EN
  • glacial tills
  • liquidity index
  • liquid limit
  • plastic limit
  • cone penetrometer
Liczba stron

152

Dziedzina wg OECD

inżynieria środowiska

Dyscyplina wg KBN

budownictwo

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2008

Katalog on-line

to2020500416

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Maciej Kordian Kumor

Miejsce

Bydgoszcz, Polska

Data

11.07.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Jędrzej Wierzbicki

Miejsce

Poznań, Polska

Data

07.08.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

17.09.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport