Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Katarzyna Machowiak

PBN ID

1480759

ResearcherID

M-1048-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 75%
6.7 Nauki o Ziemi i środowisku: 25%

Artykuły (7)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (6)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS