Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Katarzyna Machowiak

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Inżynierii Lądowej

E-mail

katarzyna.machowiak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 58 57

ResearcherID

M-1048-2014

ORCID

0000-0002-6130-3385

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=wKjK-EIAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F4LQrJYYdvD8c10fuUOkP8y5h8loOm1D9hTbZJWUrqcr06M2ZlxkgCQm9zvwh1xSAd5LqDpwyWyguWgOmKhVfKzsrSXSg

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 75%
6.7 Nauki o Ziemi i środowisku: 25%

Artykuły (7)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (6)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS