Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Modelowanie i analiza MES właściwości dynamicznych materiałów kompozytowych termicznie optymalnych

Authors

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Modelling and FEM analysis of dynamic properties of thermally optimal composite materials

Language

polish

Keywords
PL
  • optymalizacja topologii
  • materiały kompozytowe
  • SIMP
  • MES
  • właściwości dynamiczne
EN
  • topology optimization
  • composites
  • SIMP
  • FEM
  • dynamic properties
Abstract

PL Rozprawa poświęcona jest modelowaniu i analizowaniu właściwości dynamicznych materiałów kompozytowych termicznie optymalnych. Dla modelu 1D wykorzystano połączenie algorytmu Neldera-Meada z metodą elementów skończonych, natomiast do analizy modeli 2D użyto połączenia metody optymalizacyjnej SNOPT z metodą elementów skończonych. W pracy wykazano, że możliwe jest zaprojektowanie struktury kompozytu dwufazowego, który charakteryzuje się właściwościami takimi jak np. niższa średnia wartość temperatury, niższa średnia wartość energii termicznej. Z tego powodu nowo otrzymane modele struktury kompozytu można uznać za lepsze od dotychczas znanych kompozytów warstwowych. Ponadto po otrzymaniu struktury kompozytu termicznie optymalnego możliwe jest przeprowadzenie analizy jego właściwości dynamicznych takich jak: wyznaczenie częstości własnych, wykreślenie amplitudy drgań własnych oraz wykreślenie postaci drgań własnych dla poszczególnych częstości własnych.

EN The following dissertation presents the issue of modelling and analysis of dynamic parameters of thermally optimal composite. For 1D models, the combination of Nelder-Mead algorithm and finite element method was used, while for the analysis of 2D models, the combination of SNOPT optimization method and finite element method was applied. The dissertation shown that it is possible to design structure of two-phase composite, which can be characterized by properties such as i.e. the lower average temperature value, the lower average thermal energy. Because of that new-designed models of composites may be considered as better than classic layer composites. Additionally, having designed the structure of thermally optimal composite, it is possible to analyse its dynamic properties, i.e. determine eigenvalues, determine the frequency response and the mode shapes for a particular eigenvalue.

Number of pages

175

OECD domain

mechanical engineering

KBN discipline

mechanics

Signature of printed version

DrOIN 1686

On-line catalog

to201580835

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jan Awrejcewicz

Place

Łódź, Polska

Date

21.04.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Andrzej Radowicz

Place

Kielce, Polska

Date

23.05.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

02.07.2015

Unit granting title

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: mechanika, w specjalności: metody komputerowe w mechanice

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.