Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Modelowanie i analiza MES właściwości dynamicznych materiałów kompozytowych termicznie optymalnych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Modelling and FEM analysis of dynamic properties of thermally optimal composite materials

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • optymalizacja topologii
  • materiały kompozytowe
  • SIMP
  • MES
  • właściwości dynamiczne
EN
  • topology optimization
  • composites
  • SIMP
  • FEM
  • dynamic properties
Streszczenie

PL Rozprawa poświęcona jest modelowaniu i analizowaniu właściwości dynamicznych materiałów kompozytowych termicznie optymalnych. Dla modelu 1D wykorzystano połączenie algorytmu Neldera-Meada z metodą elementów skończonych, natomiast do analizy modeli 2D użyto połączenia metody optymalizacyjnej SNOPT z metodą elementów skończonych. W pracy wykazano, że możliwe jest zaprojektowanie struktury kompozytu dwufazowego, który charakteryzuje się właściwościami takimi jak np. niższa średnia wartość temperatury, niższa średnia wartość energii termicznej. Z tego powodu nowo otrzymane modele struktury kompozytu można uznać za lepsze od dotychczas znanych kompozytów warstwowych. Ponadto po otrzymaniu struktury kompozytu termicznie optymalnego możliwe jest przeprowadzenie analizy jego właściwości dynamicznych takich jak: wyznaczenie częstości własnych, wykreślenie amplitudy drgań własnych oraz wykreślenie postaci drgań własnych dla poszczególnych częstości własnych.

EN The following dissertation presents the issue of modelling and analysis of dynamic parameters of thermally optimal composite. For 1D models, the combination of Nelder-Mead algorithm and finite element method was used, while for the analysis of 2D models, the combination of SNOPT optimization method and finite element method was applied. The dissertation shown that it is possible to design structure of two-phase composite, which can be characterized by properties such as i.e. the lower average temperature value, the lower average thermal energy. Because of that new-designed models of composites may be considered as better than classic layer composites. Additionally, having designed the structure of thermally optimal composite, it is possible to analyse its dynamic properties, i.e. determine eigenvalues, determine the frequency response and the mode shapes for a particular eigenvalue.

Liczba stron

175

Dziedzina wg OECD

inżynieria mechaniczna

Dyscyplina wg KBN

mechanika

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1686

Katalog on-line

to201580835

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Jan Awrejcewicz

Miejsce

Łódź, Polska

Data

21.04.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Andrzej Radowicz

Miejsce

Kielce, Polska

Data

23.05.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

02.07.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: mechanika, w specjalności: metody komputerowe w mechanice