Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

A Hierarchical and Modular Resource Management in the Future Wireless Systems

Authors

Promoter

[ 1 ] Katedra Radiokomunikacji, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Hierarchiczne i modułowe zarządzanie zasobami radiowymi w przyszłych sieciach radiowych

Language

english

Keywords
EN
  • cellular networks
  • RRM
  • LTE
  • 5G
PL
  • radiowe sieci komórkowe
  • zarządzanie zasobami radiowymi
  • LTE
  • 5G
Abstract

EN The recent evolution of mobile wireless systems into HetNets, along with the introduction of 5G, significantly increased the complexity of the resource management. The current mobile network consists of multitude of system features, spectrum bands, use cases, radio technologies and network layers. Additionally, the uneven traffic demand is calling for a dynamic approach to resource allocation. To cope with those complexities, a generic and adaptive scheme is required. After a short overview, stating the problem and potential solutions, details of the fragmentation of solutions and system features in the current networks are presented, summarized by means of a method allowing to categorize the complex system’s landscape. Next, a generic, hierarchical and modular scheme is proposed to cope with this complexity. The proposed management solution is based on three main components: specialized solutions for individual requirements, exposed to the unified generalized layer, which acts as a coordinator, through an abstraction layer. In this approach, the specifics are separated from the system’s coordination and new items can be added as “plugins”. The resulting framework is hybrid and aims at simplification of the introduction of new elements. The proposed scheme is then verified with the following examples: Unified MAC, Unified Traffic Steering and Generalized REM. Finally, a potential further work is proposed to further generalize the solution towards other network layers.

PL Ewolucja systemów komórkowych w kierunku sieci heterogenicznych wraz z wprowadzeniem systemów 5G zwiększa złożoność zarządzania zasobami. Na kształt sieci mobilnych składa się: wiele pasm, funkcji, usług i technologii radiowych. Dodatkowo, nierównomiernie rozłożone zapotrzebowanie na pojemność systemu wymaga dynamicznego podejścia do alokacji zasobów radiowych. W celu zaadresowania powyższego, wymagane są adaptacyjne metody zarządzania sieciami. Po krótkim przeglądzie opisującym problem i potencjalne rozwiązania, omówiona jest różnorodność rozwiązań w obecnych sieciach mobilnych, podsumowana przy użyciu schematu, klasyfikującego różne aspekty systemów. Następnie przedstawiony jest uogólniony schemat podejścia do tematu złożoności w sieciach radiowych. Proponowane hierarchiczne i modułowe rozwiązanie do zarządzania zasobami opiera się na trzech głównych komponentach: grupie wyspecjalizowanych rozwiązań, warstwę abstrakcji oraz warstwę ujednoliconą, pełniącą funkcję koordynatora. Szczegóły są oddzielone od mechanizmów koordynacji, a nowe elementy można dodawać jako „wtyczki”. Powstała struktura jest hybrydowa i ma na celu uproszczenie wprowadzania nowych rozwiązań. Zaproponowana architektura jest weryfikowana za pomocą przykładów, w tym: Unified MAC, Unified Traffic Steering oraz Generalized REM. Na koniec przedstawiono potencjalne kierunki rozwoju nad dalszym uogólnieniem rozwiązania na inne warstwy systemowe.

Number of pages

98

OECD domain

electrical engineering, electronics, computer engineering

KBN discipline

telecommunications

Signature of printed version

DrOIN 2001

On-line catalog

to2018998127

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Piotr Gajewski

Place

Warszawa, Polska

Date

14.08.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Józef Modelski

Place

Warszawa, Polska

Date

20.08.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

13.09.2019

Unit granting title

Rada Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja, w specjalności: radiokomunikacja

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.