Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Adrian Kliks

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Radiokomunikacji

E-mail

adrian.kliks@put.poznan.pl

Telefon

61 665 38 13

ORCID

0000-0001-6766-7836

ResearcherID

F-8706-2014

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=52l_IewAAAAJ&hl=en

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (52)

Rozdziały (75)

Książki (4)

Raporty (12)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (2)

Promotorstwo prac dyplomowych (65)

Recenzje prac dyplomowych (40)