Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Mikrobiologiczne centralne rozszczepienie oksyetylenowanych alkoholi

Authors

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ E ] pensioner

Reviewers

Title variant

EN Microbiological central fission of alcohol ethoxylates

Language

polish

Keywords
PL
 • oksyetylenowane alkohole
 • poli(etylenowane glikole)
 • chromatografia cieczowa połączona z tandemowym spektrometrem mas
 • ekstrakcja ciecz-ciecz
 • ekstrakcja do ciała stałego
 • mechanizmy biodegradacji
EN
 • alcohol ethoxylates
 • poly(ethylene glycols)
 • liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry
 • liquid-liquid extraction
 • solid phase extraction
 • biodegradation mechanizm
Abstract

PL Z wody rzecznej wyizolowane zostały szczepy bakterii zdolne do dokonania centralnego rozszczepienia oksyetylenowanych alkoholi z odłączeniem poli(etylenowanych glikoli). Zidentyfikowane zostały na podstawie drzewa filogenetycznego jako: Enterobacter sp. strain Z3, Citrobacter freundii oraz Stenotrohomonas sp. strain Z5. Bakterie Enterobacter sp. strain Z3 i Citrobacter freundii wykazują zdolność centralnego rozszczepienia oksyetylenowanych alkoholi. Zoptymalizowano rozdzielanie i oznaczanie oksyetylenowanych dodekanoli zawierających od 2 do 9 grup oksyetylenowych w cząsteczce techniką łączoną LC-MS/MS. Opracowano zoptymalizowano i zwalidowano procedurę przeprowadzania oksyetylenowanych alkoholi (C12OH, C12EO1-C12EO9) i poli(glikoli etylenowych) (EG – EG5) w pochodne z użyciem izocyjanianu fenylu. Zbadano możliwość wydzielania indywidualnych homologów oksyetylenowanego dodekanolu (2-9 grup oksyetylenowych) z matrycy wodnej na drodze ekstrakcji w układzie ciecz-ciecz, na drodze ekstrakcji do fazy stałej, z użyciem ziemi okrzemkowej jako wypełnienia do ekstrakcji do fazy stałej oraz przy użyciu kapilarnej pułapki PTFE.

EN The bacterial strains, capable of making the central fission of alcohol ethoxylates with cut poly(ethylene glycols), were isolated from river water. These microorganisms were identified, on the basis of the phylogenetic tree, as: Enterobacter sp. Strain Z3, Citrobacter freundii and Stenotrohomonas sp. strain Z5. The bacteria Enterobacter sp. Strain Z3 and Citrobacter freundii demonstrate the ability to divide centrally alcohol ethoxylates. Separation and determination of dodecanol ethoxylates containing from 2 to 9 ethylene oxide groups per molecule using LC-MS / MS technique were optimized. The derivatization procedure with phenyl isocyanate was developed and validated for the ethoxylated alcohols (C12OH, C12EO1-C12EO9) and poly(ethylene glycol) (EG - EG5). The liquid-liquid extraction, solid phase extraction, solid extraction phase and packed with diatomaceous earth and PTFE capillary trap procedures of the individual homologs dodecanol ethoxylate (2-9 oxyethylene) from the water matrix was optimized.

Number of pages

185

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical sciences

Signature of printed version

DrOIN 1660

On-line catalog

to201580820

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jerzy Siepak

Place

Poznań, Polska

Date

12.01.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Waldemar Wardencki

Place

Gdańsk, Polska

Date

30.03.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

12.06.2015

Unit granting title

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: chemia

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.