Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Mikrobiologiczne centralne rozszczepienie oksyetylenowanych alkoholi

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ E ] pracownik emerytowany

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Microbiological central fission of alcohol ethoxylates

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
 • oksyetylenowane alkohole
 • poli(etylenowane glikole)
 • chromatografia cieczowa połączona z tandemowym spektrometrem mas
 • ekstrakcja ciecz-ciecz
 • ekstrakcja do ciała stałego
 • mechanizmy biodegradacji
EN
 • alcohol ethoxylates
 • poly(ethylene glycols)
 • liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry
 • liquid-liquid extraction
 • solid phase extraction
 • biodegradation mechanizm
Liczba stron

185

Dziedzina wg OECD

nauki chemiczne

Dyscyplina wg KBN

nauki chemiczne

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1660

Katalog on-line

to201580820

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Jerzy Siepak

Miejsce

Poznań, Polska

Data

12.01.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Waldemar Wardencki

Miejsce

Gdańsk, Polska

Data

30.03.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

12.06.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: chemia