Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

GPU-accelerated graph construction for the whole genome assembly

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

PL Konstrukcja grafu w problemie asemblacji całego genomu z wykorzystaniem procesorów kart graficznych

Język

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • DNA de novo assembly
  • DNA overlap graphs
  • k-mer sequence analysis
  • GPU computing
  • sequence alignment
PL
  • asemblacja DNA typu de novo
  • grafy nałożeń DNA
  • k-merowa analiza sekwencji
  • obliczenia na GPU
  • dopasowywanie sekwencji
Liczba stron

131

Dziedzina wg OECD

nauki o komputerach i informatyka

Dyscyplina wg KBN

informatyka

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1661

Katalog on-line

to201580823

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Pascal Bouvry

Miejsce

Luksemburg, Luksemburg

Data

27.04.2015

Język

angielski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Franciszek Seredyński

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

21.04.2015

Język

angielski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

06.05.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: informatyka, w specjalności: bioinformatyka