Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Ocena efektywności współdziałania instalacji wentylacji oddymiającej i instalacji mgły wodnej

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Assessment of possibilities of cooperation between smoke and heat exhaust ventilation and water mist installation in buildings

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • ochrona przeciwpożarowa
  • systemy oddymiające
  • mgła woda
EN
  • fire protection
  • smoke and heat exhaust ventilation systems
  • water mist
Liczba stron

129

Dziedzina wg OECD

inżynieria lądowa

Dyscyplina wg KBN

inżynieria i ochrona środowiska

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1667

Katalog on-line

to201580816

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Bogdan Mizieliński

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

09.02.2014

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Edward Przydróżny

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

30.03.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

07.05.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, w specjalności: wentylacja i klimatyzacja