Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych

E-mail

edward.szczechowiak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 25 33

ResearcherID

O-7683-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (27)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (9)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS