Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych

E-mail

edward.szczechowiak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 25 33

ResearcherID

O-7683-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (28)

Rozdziały (9)

Raporty (6)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (13)

Recenzje rozpraw doktorskich (3)

Promotorstwo prac dyplomowych (73)

Recenzje prac dyplomowych (119)