Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Ekstrakcja jonów wybranych metali z roztworów siarczanowo-chlorkowych hydrofobowymi pochodnymi ketonów alkilowo-pirydylowych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Solvent extraction of metals ions from sulphate/chloride solutions by hydrophobic pyridyl ketoximes

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • ekstrakcja rozpuszczalnikowa
  • jony metali
  • roztwory siarczanowo-chlorkowe
  • ketoksymy
EN
  • solvent extraction
  • metals ions
  • sulphate-chlorde solutions
  • ketoximes
Liczba stron

203

Dziedzina wg OECD

nauki chemiczne

Dyscyplina wg KBN

technologia chemiczna

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1649

Katalog on-line

to201580785

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Władysław Walkowiak

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

10.12.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Zbigniew Hubicki

Miejsce

Lublin, Polska

Data

25.11.2014

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

27.01.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna, w specjalności: technologia organiczna