Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Advances in Preference Disaggregation and Post Factum Analysis with Multiple Criteria Additive Value Models

Authors

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Nowe metody dezagregacji preferencji i analizy post factum z wykorzystaniem modelu wiedzy w postaci addytywnej funkcji wartości

Language

english

Keywords
EN
  • multiple criteria decision aiding
  • preference modelling
  • additive value function
PL
  • wielokryterialne wspomaganie decyzji
  • modelowanie preferencji
  • addytywna funkcja wartości
Abstract

EN Multiple criteria additive value model can support stakeholders in decisions involving a set of alternatives evaluated from multiple different points of view. It aggregates information from decision makers and allows for working out recommendations compatible with their preferences. However, provided information does not always bring the analysis closer to the solution. Moreover, the recommendations without a greater picture of the analysed decision situation may not be helpful enough to make well-informed decision. In this dissertation, several techniques have been proposed to overcome the aforementioned problems. Three types of indirect and imprecise preference information along with corresponding types of robustness analysis results were organized into a joint computational framework. It is dedicated to the problem of sorting alternatives to predefined and ordered by preference classes. Numerous heuristics for question selection in an interactive preference elicitation process were proposed. They aim at minimizing interactions with the decision maker, and support sorting, ordering, and choice of the most preferred alternatives. Finally, the framework of post factum analysis was presented. It investigates the influence of modified alternatives’ performances on the recommendation. A part of the introduced tools together with already existing decision analysis methods were applied in the experiment with real decision makers and in two case studies: the assessment of nanoparticles synthesis protocols and the analysis of scenarios for requalification of disused railways.

PL Addytywna funkcja wartości pozwala modelować problemy decyzyjne dotyczące zbioru wariantów ocenionych z wykorzystaniem wielu kryteriów. Umożliwia agregację informacji od decydentów, pozwalając wypracować rekomendacje spójne z ich preferencjami. W niniejszej rozprawie zaproponowano nowe metody wspomagania decyzji wykorzystujące ten model. Trzy typy pośredniej i nieprecyzyjnej informacji preferencyjnej wraz z trzema rodzajami wyników analizy odporności zostały zorganizowane w jedno narzędzie dla wielokryterialnego sortowania. Zaproponowano również zbiór heurystycznych procedur wyboru pytania w interaktywnym procesie uzyskiwania informacji preferencyjnej. Ich celem jest minimalizacja liczby interakcji z decydentem. Ponadto przedstawiono metodykę analizy post factum, która pozwala na badanie wpływu zmian ocean wariantów decyzyjnych na rekomendację. Część z zaproponowanych metod wraz z istniejącymi rozwiązaniami została zastosowana w eksperymencie z rzeczywistymi decydentami oraz w dwóch studiach przypadków: do oceny protokołów syntezy nanomateriałów oraz w analizie problemu rewitalizacji nieużywanej linii kolejowej.

Number of pages

244

OECD domain

computer sciences and computer science

KBN discipline

computer science

Signature of printed version

DrOIN 2051

On-line catalog

to2020500436

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Konrad Kułakowski

Place

Kraków, Polska

Date

15.11.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Tomasz Wachowicz

Place

Katowice, Polska

Date

18.11.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

08.01.2020

Unit granting title

Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja, w specjalności: komputerowe wspomaganie decyzji

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.