Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Hybrid techniques of depth map estimation and their application in three-dimensional video systems

Authors

Promoter

[ 1 ] Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Hybrydowe techniki wyznaczania map głębi i ich wykorzystanie w systemach obrazu trójwymiarowego

Language

english

Keywords
EN
  • multi-view
  • depth estimation
  • time-of-flight
  • data fusion
PL
  • wielowidokowy
  • estymacja głębi
  • pomiar czasu propagacji
  • fuzja danych
Abstract

EN The dissertation addresses fusion of video data and time-of-flight (ToF) depth data acquired by a hybrid mutli-camera system. The goal is to obtain higher quality depth maps than can be attained through either one of those techniques. The author proposes modifications to state-of-the-art depth estimation algorithms so they are able to use both video data and ToF data. The evaluation of the proposed algorithms is done through objective assessment of virtual view quality (using PSNR) and through direct depth map comparison with a ground-truth reference. For the former a set of representative multi-view video sequences, recommended by the MPEG group is used. For the latter the dataset from the Middlebury database is used. The author also proposes an algorithm aimed at increasing inter-view consistency of depth maps thus allowing them to be compressed more efficiently by a multi-view codec. The increase of compression efficiency is proved using sequences recommended by the MPEG group.

PL Rozprawa dotyczy fuzji danych wizyjnych oraz danych z kamer głębi ToF zarejestrowanych poprzez hybrydowy system wielokamerowy. Celem jest uzyskanie map głębi o wyższej jakości niż pozwala na to tylko jedna z tych technik. Autor proponuje modyfikacje do zgodnych ze stanem wiedzy algorytmów estymacji głębi, dzięki czemu mogą one wykorzystywać zarówno dane wizyjne jak i dane ToF. Ocena proponowanych algorytmów została przeprowadzona za pomocą obiektywnej oceny jakości widoku wirtualnego (używając PSNR) oraz przez bezpośrednie porównanie map głębi z mapą głębi odniesienia. W pierwszym porównaniu wykorzystano zbiór reprezentatywnych sekwencji wielowidokowych, zalecany przez grupę MPEG. W drugim zbiór danych z bazy Middlebury. Autor proponuje również algorytm poprawiający spójność międzywidokową map głębi przez co mogą one zostać skompresowane z większą efektywnością przez kodek wielowidokowy. Wzrost efektywności kompresji został udowodniony na zestawie sekwencji zalecanych przez grupę MPEG.

Number of pages

229

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

telecommunications

Signature of printed version

DrOIN 2029

On-line catalog

to2018998125

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Atanas Gotchev

Place

Tampere, Finlandia

Date

10.05.2019

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Paweł Strumiłło

Place

Łódź, Polska

Date

20.05.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

04.07.2019

Unit granting title

Rada Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.