Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Hybrid techniques of depth map estimation and their application in three-dimensional video systems

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

PL Hybrydowe techniki wyznaczania map głębi i ich wykorzystanie w systemach obrazu trójwymiarowego

Język

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • multi-view
  • depth estimation
  • time-of-flight
  • data fusion
PL
  • wielowidokowy
  • estymacja głębi
  • pomiar czasu propagacji
  • fuzja danych
Liczba stron

229

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

telekomunikacja

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2029

Katalog on-line

to2018998125

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Atanas Gotchev

Miejsce

Tampere, Finlandia

Data

10.05.2019

Język

angielski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Paweł Strumiłło

Miejsce

Łódź, Polska

Data

20.05.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

04.07.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja