Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Radio Resource Management for Multi-Carrier Relay-Enhanced Networks

Authors

[ 1 ] Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Katedra Radiokomunikacji, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Zarządzanie zasobami radiowymi w sieciach wielopasmowych wykorzystujących stacje przekaźnikowe

Language

english

Keywords
EN
  • relay
  • RRM
  • multi-carrier
  • 4G
  • LTE
PL
  • przekaźnik
  • zarządzanie zasobami radiowymi
  • sieci wielopasmowe
  • 4G
  • LTE
Abstract

EN The dissertation investigates coexistence of two concepts of the 4th generation radiocommunication systems: multi-hop transmission via wireless relay nodes and multi-carrier spectrum arrangement with carrier aggregation. Introduction of relay nodes leads to creation of so called hierarchical networks. In such networks each relay is subordinate to a donor node and may serve other relays or user terminals. In the dissertation relations between relays and their donor and subordinate nodes are investigated. This leads to definition of a set of radio resource management rules for networks of such type. In addition operation of relay-enhanced networks is analysed with respect to single- and multi-carrier spectrum arrangement schemes. Explicitly, it is investigated if carrier aggregation can be used as an effective method of eliminating bottleneck effects in multi-hop transmissions. The conducted evaluations shown multitude of benefits related to multi-carrier spectrum arrangement in relay-enhanced networks.

PL Rozprawa podejmuje temat współistnienia dwóch koncepcji systemów radiokomunikacyjnych 4-tej generacji: transmisji wieloskokowych przez stacje przekaźnikowe oraz wielopasmowej organizacji widma częstotliwościowego z agregacją pasm. Wprowadzenie stacji przekaźnikowych do sieci komórkowych prowadzi do powstania tzw. sieci hierarchicznych. W takich sieciach każdy przekaźnik podlega nadrzędnej stacji dostępowej, a jednocześnie może obsługiwać podległe przekaźniki i terminale użytkowników. W pracy przeprowadzono analizę zależności występujących pomiędzy przekaźnikami, a ich stacjami nad- i podrzędnymi. Na tej podstawie zdefiniowano zbiór zasad zarządzania zasobami dla sieci tego typu. Ponadto porównano funkcjonowanie sieci z przekaźnikami w konfiguracjach jedno- i wielopasmowych. W szczególności przeanalizowano możliwość zastosowania agregacji pasm w celu eliminacji wąskich gardeł transmisji wieloskokowych. Przeprowadzona analiza ukazała wiele korzyści wynikających z realizacji transmisji wieloskokowych w systemach wielopasmowych.

Number of pages

181

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

telecommunications

Signature of printed version

DrOIN 1549

On-line catalog

to201480423

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Preben Mogensen

Place

Aalborg, Dania

Date

18.10.2013

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Andrzej R. Pach

Place

Kraków, Polska

Date

16.10.2013

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

26.11.2013

Unit granting title

Rada Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: telekomunikacja, w specjalności: radiokomunikacja

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.