Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Badanie nieliniowości belkowego przetwornika piezoelektrycznego

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ E ] pensioner

Title variant

EN Investigation of the Nonlinearity of Piezoelectric Transducer

Language

polish

Keywords
PL
  • przetwornik piezoelektryczny
  • histereza
  • kompensacja
EN
  • piezoelectric transducer
  • hysteresis
  • compensation
Abstract

PL Wyraźnym trendem w projektowaniu współczesnych urządzeń mechatronicznych jest używanie materiałów inteligentnych, w tym materiałów piezoelektrycznych. Elementy z nich wykonane zmieniają swój kształt w polu elektrycznym. Największą spośród nieliniowości charakterystyki statycznej napędu piezoelektrycznego pracującego w układzie otwartym jest histereza. W pracy przedstawiono nowy, geometryczny model histerezy piezoelektrycznego napędu belkowego. Bazuje on na zewnętrznej pętli histerezy, która jest największą pętlą możliwą do uzyskana bez efektu nasycenia. W trakcie symulacji, zewnętrzna pętla histerezy jest przesuwana wzdłuż osi współrzędnych, obracana i skalowana. Na podstawie modelu histerezy zaproponowano regulator predyktywny kompensujący nieliniowość. W pracy opisano wyniki badań symulacyjnych oraz doświadczalnych kompensacji nieliniowości belkowego przetwornika piezoelektrycznego.

EN A clear trend in the design of contemporary mechatronic devices is to use smart materials, including piezoelectric materials. Elements composed of them change their shape in an electric field. The largest of the non-linearity of the static characteristics of a piezoelectric actuator operating in an open-loop system is hysteresis. The paper presents a new geometric model of hysteresis of a piezoelectric beam actuator. It is based on a hysteresis’s outer-loop, which is the largest loop possible to obtain without the saturation effect. During the simulation, the outer loop was moved along the coordinate axes, rotated and scaled. Based on the model of hysteresis, a predictive regulator was proposed to compensate for the non-linearity. The paper describes the results of the simulation and the experimental compensation of the non-linearity of a piezoelectric beam-type transducer.

Number of pages

131

OECD domain

mechanical engineering

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1554

On-line catalog

to201480408

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Andrzej Ławniczak

Place

Poznań, Polska

Date

04.11.2013

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Mirosław Pajor

Place

Szczecin, Polska

Date

28.11.2013

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

17.12.2013

Unit granting title

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: sterowanie i napędy maszyn technologicznych

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.