Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Były pracownik Politechniki Poznańskiej

prof. dr hab. inż. Roman Staniek

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki

Artykuły (10)

Rozdziały (17)

Książki (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (8)

Recenzje rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (85)

Recenzje prac dyplomowych (439)

Wyniki (5)