Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Roman Staniek

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Mechanicznej

E-mail

roman.staniek@put.poznan.pl

Telefon

61 665 27 58

ResearcherID

H-4131-2014

ORCID

0000-0003-1171-6744

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Rozdziały (17)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS