Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Ocena emisji masowej i wymiarowej nanocząstek z silników lotniczych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Evaluation of nanoparticles mass and size emissions from aircraft engines

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • cząstki stałe
  • silniki odrzutowe
  • emisja związków toksycznych
EN
  • particulate matter
  • jet engines
  • exhaust emissions
Streszczenie

PL Praca dotyczy emisji nanocząstek z silników lotniczych oraz ich wpływu na zanieczyszczenie powietrza w aspekcie lokalnym. Problematyka omawianego zagadnienia dotyczy oceny parametrów cząstek stałych, pozwalającej uwzględnić wszystkie procesy formowania się cząstek stałych zarówno w samym silniku oraz wtórnie w powietrzu atmosferycznym. Celem pracy jest ocena emisji cząstek stałych oraz ich liczby i wymiarów z silnika lotniczego i ich wpływu na zanieczyszczenie powietrza na obszarze lotnisk. Przedmiot badań to dwuprzepływowy lotniczy silnik odrzutowy, stanowiący źródło napędu bojowego statku powietrznego. Praca ze względów metodycznych podzielona jest na trzy etapy: badania stanowiskowe, badania w locie oraz analizę korelacyjną parametrów cząstek stałych uzyskaną w tych częściach pracy. Efektem analiz niniejszej dysertacji są wyniki dotyczące emisji cząstek stałych: w całym zakresie pracy silnika oraz pracy silnika przy parametrach, odpowiadających poszczególnym operacjom lotniczym.

EN The dissertation evaluates the nanoparticles emission from aircraft engines and their local impact on air pollution. The core of the discussed issue is the evaluation of particle parameters, which would allow to account for all the processes of particles formation, including both in the engine itself and the secondary particle formation in the atmospheric air. The dissertation aim was to assess particles emission from the aircraft engine along with their number and size distribution as well as their impact on air pollution at and around airports. Research was conducted on a two-pass air jet engine, being the primary propulsion source of a combat aircraft. Due to variations in the methodology used, the dissertation is divided into three stages: stationary tests, flight tests and correlation analysis of particle parameters obtained in these two sections. To reach the dissertation aims and to cover its scope, a unique engine research methodology was developed, which allowed to determine the emission indicators of particle mass, number and size in the entire range of engine operation, as well as for individual air operations.

Liczba stron

118

Dziedzina wg OECD

inżynieria lądowa

Dyscyplina wg KBN

transport

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2028

Katalog on-line

to2020500380

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Zdzisław Chłopek

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

22.04.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Mirosław Kowalski

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

15.05.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

02.07.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport