Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Ocena emisji masowej i wymiarowej nanocząstek z silników lotniczych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Evaluation of nanoparticles mass and size emissions from aircraft engines

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • cząstki stałe
  • silniki odrzutowe
  • emisja związków toksycznych
EN
  • particulate matter
  • jet engines
  • exhaust emissions
Liczba stron

118

Dziedzina wg OECD

inżynieria lądowa

Dyscyplina wg KBN

transport

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2028

Katalog on-line

to2020500380

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Zdzisław Chłopek

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

22.04.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Mirosław Kowalski

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

15.05.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

02.07.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport