Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Ocena emisji masowej i wymiarowej nanocząstek z silników lotniczych

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Evaluation of nanoparticles mass and size emissions from aircraft engines

Language

polish

Keywords
PL
  • cząstki stałe
  • silniki odrzutowe
  • emisja związków toksycznych
EN
  • particulate matter
  • jet engines
  • exhaust emissions
Abstract

PL Praca dotyczy emisji nanocząstek z silników lotniczych oraz ich wpływu na zanieczyszczenie powietrza w aspekcie lokalnym. Problematyka omawianego zagadnienia dotyczy oceny parametrów cząstek stałych, pozwalającej uwzględnić wszystkie procesy formowania się cząstek stałych zarówno w samym silniku oraz wtórnie w powietrzu atmosferycznym. Celem pracy jest ocena emisji cząstek stałych oraz ich liczby i wymiarów z silnika lotniczego i ich wpływu na zanieczyszczenie powietrza na obszarze lotnisk. Przedmiot badań to dwuprzepływowy lotniczy silnik odrzutowy, stanowiący źródło napędu bojowego statku powietrznego. Praca ze względów metodycznych podzielona jest na trzy etapy: badania stanowiskowe, badania w locie oraz analizę korelacyjną parametrów cząstek stałych uzyskaną w tych częściach pracy. Efektem analiz niniejszej dysertacji są wyniki dotyczące emisji cząstek stałych: w całym zakresie pracy silnika oraz pracy silnika przy parametrach, odpowiadających poszczególnym operacjom lotniczym.

EN The dissertation evaluates the nanoparticles emission from aircraft engines and their local impact on air pollution. The core of the discussed issue is the evaluation of particle parameters, which would allow to account for all the processes of particles formation, including both in the engine itself and the secondary particle formation in the atmospheric air. The dissertation aim was to assess particles emission from the aircraft engine along with their number and size distribution as well as their impact on air pollution at and around airports. Research was conducted on a two-pass air jet engine, being the primary propulsion source of a combat aircraft. Due to variations in the methodology used, the dissertation is divided into three stages: stationary tests, flight tests and correlation analysis of particle parameters obtained in these two sections. To reach the dissertation aims and to cover its scope, a unique engine research methodology was developed, which allowed to determine the emission indicators of particle mass, number and size in the entire range of engine operation, as well as for individual air operations.

Number of pages

118

OECD domain

civil engineering

KBN discipline

transport

Signature of printed version

DrOIN 2028

On-line catalog

to2020500380

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Zdzisław Chłopek

Place

Warszawa, Polska

Date

22.04.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Mirosław Kowalski

Place

Warszawa, Polska

Date

15.05.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

02.07.2019

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.