Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Jacek Pielecha

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Silników Spalinowych i Napędów

E-mail

jacek.pielecha@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 18

ResearcherID

M-1755-2014

ORCID

0000-0001-7586-1989

Google Scholar

fsnJ6JkAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Rozdziały (51)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS