Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Jacek Pielecha

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Silników Spalinowych i Napędów

E-mail

jacek.pielecha@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 18

ORCID

0000-0001-7586-1989

ResearcherID

M-1755-2014

Google Scholar

fsnJ6JkAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (120)

Rozdziały (51)

Książki (8)

Raporty (15)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (4)

Recenzje rozpraw doktorskich (3)

Promotorstwo prac dyplomowych (62)

Recenzje prac dyplomowych (32)