Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Bioinformatyczne modele i algorytmy infekcji wirusowych

Authors

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Language

polish

Number of pages

163

Signature of printed version

DrOIN 1533

On-line catalog

to201380240

Comments

Przewód doktorski na starych zasadach – brak niektórych informacji

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Anna Gambin

Place

Warszawa, Polska

Date

10.02.2013

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Second review

Franciszek Seredyński

Place

Warszawa, Polska

Date

29.01.2013

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

21.03.2013

Unit granting title

Rada Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: informatyka, w specjaności: bioinformatyka