Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Redukcja drgań elementów pralki w fazie wirowania z zastosowaniem tłumików wyłączalnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Vibration Reduction of Washing Machine Parts During Spinning Phase Using Switchable Dampers

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
Liczba stron

119

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1654

Katalog on-line

to201580789

Uwagi

Przewód doktorski na starych zasadach – brak niektórych informacji

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do pełnego tekstu

archiwum

Pierwsza recenzja

Zdzisław Gosiewski

Miejsce

Białystok, Polska

Data

12.02.2015

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Druga recenzja

Maciej Tabaszewski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

19.03.2015

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

20.04.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: mechatronika