Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Badania elektrycznych, optycznych i innych właściwości materiałowych cienkich warstw nanorurek węglowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ E ] pracownik emerytowany

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Studies of electrical, optical and other material properties of carbon nanotubes thin layers

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • cienkie warstwy
  • nanorurki węglowe
  • Langmuir
EN
  • thin layers
  • carbon nanotubes
  • Langmuir
Liczba stron

90

Dziedzina wg OECD

nauki fizyczne

Dyscyplina wg KBN

fizyka

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2031

Katalog on-line

to2018998129

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Jan Godlewski

Miejsce

Gdańsk, Polska

Data

17.05.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Roman Świetlik

Miejsce

Poznań, Polska

Data

29.05.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

25.06.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria materiałowa