Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Kamil Kędzierski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Fizyki

E-mail

kamil.kedzierski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 31 83

ORCID

0000-0002-2580-9805

ResearcherID

M-9755-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (15)

Rozdziały (3)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (2)

Recenzje prac dyplomowych (2)