Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Analiza widma i badanie struktury jonu Bi II

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Język

polski

Liczba stron

92

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1586

Katalog on-line

to201480589

Uwagi

Przewód doktorski na starych zasadach – brak niektórych informacji

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do pełnego tekstu

archiwum

Pierwsza recenzja

Bronisław Arcimowicz

Druga recenzja

Zdzisław Błaszczak

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

08.05.2014

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk fizycznych w dyscyplinie: fizyka