Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. Ewa Stachowska

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Mechanicznej

E-mail

ewa.stachowska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 32 30

ORCID

0000-0001-6084-3147

ResearcherID

H-9792-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 75%
2.4 Inżynieria biomedyczna: 25%

Artykuły (12)

Rozdziały (6)

Książki (1)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (4)

Recenzje rozpraw doktorskich (2)

Promotorstwo prac dyplomowych (52)

Recenzje prac dyplomowych (26)

Wyniki (1)