Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. Ewa Stachowska

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Mechanicznej

E-mail

ewa.stachowska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 32 30

ResearcherID

H-9792-2014

ORCID

0000-0001-6084-3147

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 75%
2.4 Inżynieria biomedyczna: 25%

Artykuły (11)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (6)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (1)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Promotorstwo rozpraw doktorskich (4)

Recenzje rozpraw doktorskich (2)