Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Ocena procesu niszczenia ściskanych betonów cementowych modyfikowanych stalowym zbrojeniem rozproszonym z uwzględnieniem ścieżki zakrytycznej

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

157

Signature of printed version

DrOIN 1556

On-line catalog

to201480417

Comments

Przewód doktorski na starych zasadach – brak niektórych informacji

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

09.12.2013

Unit granting title

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budownictwo, w specjalności: budownictwo ogólne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.